IP-standarden eller IP-koden er en international standard, der angiver i hvilken grad elektrisk udstyr er beskyttet. Her taler man om at kunne modstå indtrængning af faste genstande, men også væske.
IP-standarden er blevet oprettet af IEC (International Electrotechnical Commision) og betegnes med IP efterfulgt af to cifre. Det første ciffer angiver faste genstande og det andet angiver væske. Hvis der ikke findes et ciffer, erstattes denne med et X.


IP Standard oversigtsskemaTilbage til GrejPedia forsiden