I Danmark har vi mange smukke naturområder med fri teltning, hvor det er fantastisk at slå sig ned og overnatte i et telt. Derfor er det takket være fri teltning ingen sag at holde ferie hjemme i Danmark og tage rundt og besøge de forskellige skove.

Det er altafgørende for både børn og voksne at der er god adgang til naturen i form af fri teltning, hvis man vil have nogle gode oplevelser i det fri og samtidig lære at tage et fælles ansvar for vores natur. Senest er der blevet åbnet op for hele 77 nye skove, hvilket har resulteret i mere end 275 statsskove med fri teltning, fordelt over hele landet, hvor det er tilladt at man kvit og frit kan slå sit telt op under stjernerne – og dét er altså fedt.

Sidst i artiklen henviser vi til naturstyrelsens hjemmeside, hvor du kan få et overblik over alle de forskellige, godkendte skove rundt omkring i hele Danmark, hvor der er fri teltning. Derudover er der naturligvis stadig nogle generelle regler for fri teltning rundt omkring i de danske skove, og disse regler vil vi gennemgå nedenfor.

MEST POPULÆRE TELTE


 

Regler for fri teltning

Teltningen må kun finde sted på de træbevoksede områder i de udvalgte skove.

 • Man må kun overnatte det samme sted én nat.

 • Der må ikke slås mere end to telte op på det samme sted.

 • Trepersoners telte er den maksimale teltstørrelse.

 • Det er vigtigt at teltet er helt uden for synsvidde fra både drifts- og beboelsesbygninger. Dvs. naboer, campingpladser og veje hvor biler har adgang.

 • Der må kun tændes bål og åben ild på bålpladser.

 • Det er kun tilladt at anvende et feltkøkken, hvis der gøres brug af et stormkøkken, hvor selve brænderen er lukket inde, f.eks. en Trangia. Det er vigtigt, at stormkøkkenet ikke placeres på brændbart materiale som f.eks. blade eller nåle. Et godt råd er at placere det på eksempelvis en sten.

 • Vær forberedt på at nogle skove kan risikere at være lukket for brugen af bålpladser, hvis der f.eks. har været en tørkeperiode. I disse tilfælde er det heller ikke tilladt at anvende sit stormkøkken. Hvis en skov skulle ske at være lukket helt ned for fri teltning, så vil det altid fremgå på Naturstyrelsens hjemmeside og med stor sandsynlighed også på skilte ude ved den pågældende skov.

 • Man må ikke benytte motoriseret transport på vejene i skoven.

 • Det er ikke tilladt at sætte telte op på hverken strandbredder, enge, klitter, marker eller andre former for lysninger, der indgår i de godkendte skove.

 • Det er vigtigt at man efter endt telttur sørger for ikke at efterlade noget affald og sørge for, at man har ryddet helt op efter sig selv

 • Slutteligt er det vigtigt at påpege at det er ulovligt at være støjende. Dette gælder bl.a. brug af radioer, højttaler eller anden form for musik, der er i et højt lydniveau. 

Fri teltning i Danmark

Nye skove med fri teltning

Her er et overblik over de nye danske skove, hvor det nu er tilladt at slå telt op. I bunden af artiklen kan du finde den komplette liste over alle skove med fri teltning i Danmark.

Jylland

 • Nejst Plantage, Hirtshals

 • Nybæk Plantage, Løkken 

 • Nystrup Plantage, Thisted 

 • Fællesskov 

 • Mosskov 

 • Øster Bane Skov 

 • Skibsby Skov, Hørring 

 • Svinkløv Plantage, Fjerritslev 

 • Vandet Plantage (syd for Vodbakkevej/Tandlægensvej), Thisted

 • Vester Thorup Plantage, Fjerritslev

 • Aabyskoven, Åbybro 

 • Anebjerg Skov (øst for Fruering) 

 • Boller Nederskov, Horsens 

 • Fejsø Plantage (delvis), Ulfborg 

 • Hoverdal Plantage (øst for Præstevej), Ringkjøbing 

 • Husby Klitplantage, Syd (syd for brandspor)

 • Ulfborg Område N/Ø for Rom Flyveplads, Lemvig 

 • Området øst for Klosterhedevej, Struer

 • Nordskoven (mellem Sejsvej, Århusvej og motorvejen), Silkeborg 

 • Nyminde Plantage, Skjern 

 • Randers Nørreskov, Randers (KJY)

 • Ringelmose Skov, Rønde 

 • Sønderskov (ikke tæt ved Slåensø), Silkeborg 

 • Torsted Plantage (delvis), Ulfborg 

 • True Skov - Mellem motorvejen, Anelystvej og Edwin Rahrsvej

 • Tykhøj Krat, Give 

 • Ussinggård Anneksskov, Løsning 

 • Ussinggård Sønderskov, Løsning 

 • Østerskov (mellem Horsensvej, Silkeborg 

 • Barsbøl Skov, Jels 

 • Bjerreskov, Ribe 

 • Bommerlund Plantage (øst for Hærvejen), Kruså 

 • Drenderup Skov, Vamdrup 

 • Harte Skov, Kolding 

 • Kirkekobbel, Vojens

 • Nørreskoven (nord for Sandagerbjerg/Sandager Mosevej), Als, 

 • Sandkulen, Vojens 

 • Tange Bakker, Ribe

 • Teglholt, Vojens 

 • Toftlund Skov, Toftlund

Fyn

 • Kistrup Skov, Faaborg 

 • Rødme Svinehaver, Svendborg

Sjælland

 • Region Hovedstaden:

 • Danstrup Hegn, Fredensborg

 • Fasanskoven, København 

 • Kongelunden, København 

 • Pinseskoven. København 

 • Farum Lillevang, Farum 

 • Folehaven, Hørsholm 

 • Fælleseje Skov, Næstved 

 • Ganløse Eged, Ganløse 

 • Ganløse Ore, Farum 

 • Hareskovene:

  • Jonstrup Vang, Måløv 

  • Lille Hareskov, Værløse 

  • Store Hareskov, Værløse 

 • Grønholt Hegn, Hillerød 

 • Krogenberg Hegn, Helsingør 

 • Krogenlund, Lynge 

 • Nyvang, Farum 

 • Nørreskoven, Værløse 

 • Rude Skov, Holte 

 • Ryget, Værløse 

 • Stasevang, Hørsholm 

 • Store Lyngby Skov, Frederiksværk 

 • Sønderskov, Allerød 

 • Terkelskov, Farum 

 • Vestskoven (vest for Ring 4), København

Region Sjælland

 • Grevinge skov, Odsherred 

 • Hyrdehøj skov, Roskilde 

 • Jyderup skov, Odsherred 

 • Vridsløse Skov, Næstved 

 • Krogsbølleskoven (syd for Apotekervej), Nakskov

Bornholm

 • Almindingen (mellem Bolsterbjergvej og Åsdamsvej) 

 • Blyk

Naturstyrelsen har lavet et kort over, hvor der er fri teltning i Danmark: