Når du skal overnatte i naturen, har de danske myndigheder opstillet en række regler. Man skelner blandt andet mellem at sove i naturen med eller uden et telt. Hvis du overnatter under åben himmel, kan du benytte din sovepose, tæppe, regnslag eller hængekøje. Hvis du vælger hængekøjen, skal du dog være opmærksom på ikke at beskadige træerne. Dette er f.eks. træets bark, som især er sårbar om foråret.

Et andet udtryk du bør kende er Fri Teltning. Fri teltning er betegnelsen for, hvor du må slå telte op i offentlige skove. Bemærk at hvis du opsætter et regnslag eller tarp/bivuak er disse også omfattet af reglerne. Det er Naturstyrelsen, der har opsat reglerne. Der findes over 200 skove i Danmark, hvor der er Fri teltning. Du har derfor rig mulighed for at finde et sted, du kan slå lejr. Fri teltning har en række regler, som du bør kende og overholde, når du skal ud i naturen:

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted
   
 • Man må højst slå to telte op samme sted
   
 • Det må maks. være 3-personers telte
   
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser samt bilveje.
   
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser
   
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia.
   
 • Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale
   
 • Vær opmærksom på at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt.
   
 • Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
   
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje
   
 • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne
   
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med
   
 • Vær i øvrigt opmærksom på at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde

   

DET MEST POPULÆRE UDENDØRS GREJ PÅ SHOPPEN