Berry compliant stammer fra USA, nærmere betegnet The Berry Amendmen. I det store hele betyder det såmænd bare, at alle varens dele er produceret og sammensat i USA. Dette sikrer selvfølgelig kvaliteten på varen, men man er også sikker på at produktet lever op til dets gøremål. The Berry Amendment blev indført for at undgå efterspørgsel på udstyr i tilfælde af krig. Således skal alle producenter som leverer udstyr til det amerikanske forsvar bruge råvarer og materialer som stammer fra USA. Med andre ord skal alle producenterne og deres udstyr være Berry compliant.